Wie.

Wie zijn wij?

Binnen-Bereik is een inloop-huis waarin iedereen vrij is binnen te lopen om een praatje te komen maken over wat dan ook.

De gespreksonderwerpen lopen dan ook uiteen van levens- en geloofsvragen, tot gesprekken over verslavingen en alle andere problematiek. In deze gesprekken en op deze vragen willen we mensen een Bijbels antwoord proberen te geven en ze te leiden naar een levende relatie met Jezus Christus, Die het antwoord is op al onze problemen en levensvragen. Dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie, thee of een vruchtensapje.

We zijn in 2010 gestart met het werk in het ontmoetingscentrum en hebben gezien hoe mensenlevens ingrijpend veranderd zijn. Dit alles van dichtbij te mogen zien en ervaren is een echte stimulans om door te gaan. Het is echt super getuige te mogen zijn van in positieve zin veranderende mensenlevens.

Je ontmoet bij ons géén specialisten die het allemaal zo goed weten, maar gewone mensen die bereid zijn om bij je stil te staan en naar je te luisteren.
Wel hebben wij intern diverse mensen die hulpverlening en begeleiding kunnen bieden op diverse gebieden.

Je ontmoet er mensen met een hart voor mensen.

Bij ons mag je zijn wie je bent.

Het kost je niets, je hoeft niet eens je naam te noemen als je dat niet wilt.

Wat je heden of verleden ook is, of je gelovig bent of niet….

Je mag er zijn als mens, een naam om trots op te zijn!