Pastoraat.

Stichting Binnen-Bereik bied u hulp bij persoonlijke problematiek en geestelijke noden.

De gespreksonderwerpen lopen dan ook uiteen van levens- en geloofsvragen, tot hulpverlening bij verslavingen en alle andere problematiek. In deze gesprekken en op deze vragen willen we mensen een Bijbels antwoord proberen te geven en ze te leiden naar een levende relatie met Jezus Christus, die het antwoord is op al onze problemen en levensvragen. Dit alles onder het genot van een gratis kopje koffie, thee of een vruchtensapje.

We zijn in 2010 gestart met het werk van diaconale en pastorale hulp en hebben gezien hoe mensenlevens ingrijpend veranderd zijn. Dit alles van dichtbij te mogen zien en ervaren is een echte stimulans om door te gaan. Het is echt super, getuige te mogen zijn van in positieve zin veranderende mensen.
Wij hebben intern mensen die hulpverlening en begeleiding kunnen en mogen bieden op diverse gebieden.
Dus bij opgave wordt u verbonden met een persoonlijke gespecialiseerde hulpverlener.

Verder hebben wij het netwerk om u door te verwijzen, denk hierbij aan verslavingszorg cq opname.

Je ontmoet bij ons mensen met een hart voor mensen.

Bij ons mag je zijn wie je bent.

Het kost je niets, vrijblijvende gift voor stichting.

Wat je heden of verleden ook is, of je gelovig bent of niet….

Je mag er zijn als mens, een naam om trots op te zijn!