Visie.

  • Met de inwoners van Tholen (en omgeving) betrokken te raken
  • Een verbindende factor zijn voor en door mensen.
  • Hulpverlening en begeleiding op diverse gebieden
  • Praktische bijstand verlenen waar mogelijk
  • Dichtbij de mensen te staan in hun soms moeilijke situatie
  • Mensen bereiken met de Evangelie-boodschap
  • Samenwerking met andere organisaties.
  • Huisgroep en geloofsgesprekken.