ANBI.

Stichting Binnen-Bereik heeft de ANBI status.
Dit wil zeggen dat uw eventuele giften Fiscaal aftrekbaar zijn.


Onze stichting bestaat uit een bestuur van vier personen, te weten:
Voorzitter: L.C. Oerlemans
Secretaris: J. M. Reijcheler
Penningmeester: J. C. M. Welschot
Bestuurslid: Vacant

Alle bestuursleden doen hun werkzaamheden op vrijwillige basis.
Wel hebben ze recht op onkostenvergoeding mits deze gemaakt worden voor de doeleinden van de stichting en in welke mate de kas dit kan bekostigen.
Dus de bestuursleden ontvangen geen salaris voor de uitoefening van hun functie.
Ook zal het bestuur twee maal per kalenderjaar bij elkaar komen om te evalueren en gezamenlijke kascontrole te doen.
Wij bestaan buiten het bestuur om, uit een team van verschillende vrijwilligers die helpen om als buddy naast de aangewezen persoon te staan.
Verder verwacht de stichting dan ook dat alle medewerkers zich overeenstemmen met beleid, doelstelling en visie en de daarbij nodige verantwoording die daar bij hoort.
Financiën:
De benodigde gelden ter financiering van de doelstellingen van Stichting Binnen Bereik worden verkregen uit:
Donaties van regionale kerken. Giften van personen, stichtingen en bedrijfsleven.
Gitaarlessen die worden gegeven door L. C. Oerlemans.