Diaconaal.

Diaconale hulp.

Diaconale hulp is een van de kern-taken van een christelijke gemeenschap en is letterlijk het zich dienstbaar opstellen aan allen die dit nodig hebben in onze maatschappij.

Het zijn daden van barmhartigheid en richt zicht voornamelijk op het omzien naar zieken, armen, wezen, weduwen en behoeftige binnen onze leefgemeenschap. ( Jacobus 1: 27 )

Daarom biedt stichting Binnen Bereik al jaren deze ondersteuning en hulp, zie kopje( Visie )

U moet hierbij denken aan bidden en zorgen voor zieken, ondersteunen van armen en troost en praktische hulp bieden aan allen behoeftige die dit nodig hebben.

In praktijk betekend dit dat wij u willen ondersteunen als u ergens in vastloopt of niet aan uitkomt.
Denk aan administratief werk met computer waar u niet aan uitkomt, digitale aanvragen, boodschappen doen enz enz….

Wilt u gebruik maken van onze hulp, bel of mailt u ons, zie kopje ( contact )

Team Binnen Bereik.